Pahagdang Pagtuturo sa Filipino

Lugar

109 Kalye Scout Fernandez
kanto ng Kalye Scout Torillo
Barangay Sacred Heart
Lungsod Quezon 1103

Telepono

[02] 352-6765

Email

wikahon@adarna.com.ph

Ang WiKAHON ay katipunan ng mga babasahin sa Filipino.

Layunin nitong hasain ang pagbasa, gramatika, at pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong nakasulat sa wikang Filipino.

Kaibahan

WiKAHON Pre-A

 • 6 kategorya (mga prutas)

 • 6 seleksiyon sa bawat kategorya

 • 1 kopya ng bawat sanggunian

 • May hanggang 5 pantig na mga salita sa unang kategorya

 • May hanggang 6 pantig na mga salita sa huling kategorya

 • May 16 salita sa pinakamaikling seleksiyon

 • May 38 salita sa pinakamahabang seleksiyon

 • Mga gawain: Pagkilala sa mga bagong salita, Paggamit sa mga bagong salita at Pagsasanay sa Pag-unawa

WiKAHON A

 • 8 kategorya (mga bulaklak)

 • 10 seleksiyon sa bawat kategorya

 • 2 kopya ng bawat sanggunian

 • May hanggang 5 pantig na mga salita sa unang kategorya

 • May hanggang 7 pantig na mga salita sa huling kategorya

 • May 35 salita sa pinakamaikling seleksiyon

 • May 230 salita sa pinakamahabang seleksiyon

 • Mga gawain: Pagkilala sa mga bagong salita at Pagsasanay sa Pag-unawa


WiKAHON B

 • 8 kategorya (mga puno)

 • 10 seleksiyon sa bawat kategorya

 • 2 kopya ng bawat sanggunian

 • May hanggang 7+ pantig na mga salita sa unang kategorya

 • May hanggang 7+ pantig na mga salita sa huling kategorya

 • May 230 salita sa pinakamaikling seleksiyon

 • May 310 salita sa pinakamahabang seleksiyon

 • Mga gawain: Pagkilala sa mga bagong salita, Pagsasanay sa Pag-unawa at Malikhaing gawain

Nilalaman

Sanggunian ng mga Tamang Sagot

Batayan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng kanilang sagot sa mga pagsasanay.

Gabay Para sa Guro

Sanggunian ng guro tungkol sa paggamit ng WiKAHON, mula sa pagpapakilala sa mga mag-aaral hanggang sa ebalwasyon.

Pre A:
36 Seleksiyon

A:
80 Seleksiyon

B:
80 Seleksiyon

Maiikling sanaysay o kuwento ukol sa agham, kultura, o kasaysayan; bawat isa ay may kasamang pagsasanay sa Talasalitaan, Pag-unawa sa Binasa, at malikhaing gawain.

Talaan ng Sagot (binibili nang hiwalay)

Kuwaderno ng mga answer sheet, kasama rin dito ang mga progress chart na mamarkahan ayon sa mga puntos sa bawat pagsasanay.

Tungkol sa WiKAHON

Lumabas ang unang WiKAHON noong 2012, pagkatapos ng apat na taĆ³ng paglikha.

Nagtagal ang paglikha dahil kinailangang bumuo ng sistemang susukat sa kung gaano kadali o kahirap basahin ang isang teksto ng Filipino.

Sa ngayon, ginagamit ng WiKAHON ang UP-AH FiTRI (University of the Philippines- Adarna House Filipino Text Readability Index), ang kauna-unahang sistemang sumusukat sa readability ng mga teksto sa Filipino.

Sinusukat ng UP-AH FiTRI ang readability ng isang teksto batay sa bilang ng pantig, salita, pangungusap, at talatang mababasa sa teksto.

Nakasaayos ang mga teksto sa loob ng WiKAHON mula pinakamadali hanggang pinakamahirap.

Isinaayos ang mga teksto ayon sa resulta ng UP-AH FiTRI, at sa pagtataya ng mga dalubhasa sa pagbasa.

109 Kalye Scout Fernandez
kanto ng Kalye Scout Torillo,
Barangay Sacred Heart
Lungsod Quezon 1103

[02] 352-6765

wikahon@adarna.com.ph